Andrychów, ul. Krakowska 83C
+48 884 160 744
info@otomatic.pl

Zasada działania dopalacza sadzy

SMOG STOPER – katalizator spalania sadzy na bazie paliwa.

Zasada działania i zastosowanie

SmogStoper to preparat zmniejszający emisję szkodliwych związków ze spalin samochodowych , redukuje smog .

Jego bogata formuła sprawia, że cząstki sadzy zawarte w spalinach ulegają procesowi szybszego spalania. Dzięki temu redukujemy efekt czarnego dymu z rury wydechowej.

Sama sadza (bez wspomagania) spala się w temperaturze powyżej 550°C, podczas gdy typowa temperatura gazów wydechowych z silnika wysokoprężnego zawiera się w przedziale 200–400°C. Zastosowany katalizator spalania w preparacie SmogStoper obniża temperaturę zapłonu sadzy do temperatur osiąganych w trakcie normalnej eksploatacji .

Katalizatorem aktywnym w preparacie są związki żelazowe. W trakcie ich spalania z paliwem następuje wytworzenie aktywnej formy katalizatora, który eliminuje, dopala sadzę już na etapie jej wytwarzania.
Mechanizm katalitycznego utleniania sadzy jest procesem bardzo złożonym.

W pierwszym etapie reakcji utleniania nanocząsteczki tlenku metalu są absorbowane na powierzchni cząsteczek sadzy. Następnie w temperaturze gazów spalinowych dochodzi do reakcji redoks, gdzie sadza utlenia się do tlenku węgla, a metal redukuje się do swojego niższego stopnia utleniania.

Natychmiastowe wyniki

Użytkownicy końcowi zgłaszają natychmiastowe zmniejszenie ilości sadzy i dymu w spalinach. Inne korzyści to zwiększona moc, cichsza, płynniejsza praca silnika (mniejsze wibracje silnika) i brak gromadzenia się węgla na wewnętrznych częściach silnika.

Producent Otomatic zaleca, aby środek czyszczący spaliny i paliwo SmogStoper stosować co trzy miesiące w celu utrzymania optymalnej wydajności.